ÁLLÁSHIRDETÉS

FALUGONDNOKI munkakör betöltésére

 

Babosdöbréte Község Önkormányzati Képviselőtestülete falugondnoki álláshely betöltésére pályázatot hirdet, amely 2024. január 1-től betölthető.

A feladat főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban tölthető be a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű használatával.

Feltételek:

 • Legalább általános iskolai végzettség
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
 • kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,
 • kötetlen munkaidő vállalása

Előnyt jelent:

 • a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely
 • jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység
 • érettségi
 • munkanélküli pályázó.

 

A pályázathoz mellékelni kell

 • Szakmai önéletrajzot,
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat és
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja,
 • nyilatkozatot a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

 

Pályázat beérkezési határideje: 2023. november 15.

         Benyújtásának helye: Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége, 8983 Babosdöbréte Kossuth L. u. 6.

Benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Babosdöbréte község Önkormányzata címére történő megküldésével (8983 Babosdöbréte, Kossuth L. u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Falugondnok PÁLYÁZAT” szöveget.

A pályázat elbírálásának ideje: 2023. november 20-ig.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Babosdöbréte Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Közreműködés
  • a településen élők alapvető szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz, alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításában, szállításban.
  • a közösségi szociális információs szolgáltatásban, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységben.
  • lakossági szolgáltatások biztosításában
 • Hivatali küldemények kézbesítése
 • Hétvégi, munkaidőn kívüli rendelkezésre állás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinayné Csarmasz Bernadett nyújt, a 30/331-3834-es telefonszámon.

 

Babosdöbréte, 2023. október 17.

 

Szinayné Csarmasz Bernadett sk.

polgármester